miscarriage1

Εξατομικευμένη Διάγνωση και Θεραπεία για καθ’έξιν Αποβολές με Ποσοστά Επιτυχίας πάνω από 80%

Στην σημερινή εποχή, τα ποσοστά των αποβολών σε μια εγκυμοσύνη αυξάνονται σταδιακά και μάλιστα οι περισσότεροι γιατροί δεν γνωρίζουν ούτε την αιτία, ούτε την θεραπεία για να αποτρέψουν αυτό το αποτέλεσμα, που είναι ψυχοφθόρο αλλά και δαπανηρό πλέον για την εγκυμονούσα γυναίκα.

Το Κέντρο μας έχει αυξήσει σε 80% τα ποσοστά επιτυχίας μιας εγκυμοσύνης σε περίπτωση καθ’έξιν αποβολών με τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιεί και μπορεί να βάλει σε τάξει τα πράγματα ξεκαθαρίζοντας πρώτα απ` όλα το γεννητικό υλικό του άνδρα και της γυναίκας.

Το Κέντρο μας έχει στοχευμένη διαγνωστική και θεραπευτική  προσέγγιση  για τον ΑΝΔΡΑ, δηλαδή ξεκαθαρίζει πρώτα το τοπίο ότι η αποβολή δεν οφείλεται στο κακό γενετικό υλικό του άνδρα. Εάν, αυτό ξεκαθαριστεί με στοχευμένη και εξατομικευμένη θεραπεία βελτιώνεται η ποιότητα του σπέρματος σε εύλογο χρονικό διάστημα σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Δηλαδή, εκτός από το απλό σπερμοδιάγραμμα και την καλλιέργεια του σπέρματος, ελέγχεται προσεκτικά με την τεχνολογία της κυτταρομετρίας ροής ο δείκτης κατακερματισμού του DNA του σπέρματος (Βλέπε Link http://fertility-biocenter.com/el/diagnostic-tests/reproductive-medicine), με αποτέλεσμα να γίνεται η σωστή διαχείριση και διόρθωση του γενετικού υλικού του άνδρα με εξατομικευμένη θεραπεία που έχει τεκμηριωθεί κλινικοεργαστηριακά τα τελευταία χρόνια.

Το Κέντρο μας έχει στοχευμένη διαγνωστική προσέγγιση για την ΓΥΝΑΙΚΑ όσο αναφορά το γενετικό υλικό της. Δηλαδή, εκτός από την ΑΜΗ (anti-Mullerian Hormone) που ελέγχει και μας δηλώνει την ποσότητα των ωαρίων, διερευνά και την ανασταλτίνη Β (inhibin B), ο οποία ξεκαθαρίζει την ποιότητα των ωαρίων.

Το Κέντρο μας με βάση την ηθική και δεοντολογία αξιολογεί και ενημερώνει το ζευγάρι για το εάν το γενετικό υλικό του ενός ή και των δύο είναι κατάλληλο ή όχι για τεκνοποίηση και να μην ταλαιπωρείται άσκοπα να καταφεύγει σε αποτυχημένες εξωσωματικές και επιβαρύνεται άσκοπα λαμβάνοντας φάρμακα για την διέγερση των ωοθυλακίων.

Το Κέντρο μας κατόπιν με στοχευμένη διαγνωστική προσέγγιση διερευνά  το ανοσολογικό σύστημα της γυναίκας, με τη μόνη προηγμένη τεχνογνωσία σε Ελλάδα και αποκλειστική συνεργασία με τους καθηγητές του εξωτερικού να δώσει αποτελεσματικές λύσεις  κατά 80%  στις καθ`έξιν αποβολές που ευθύνονται οι παρακάτω δείκτες όπως: τα Νaturtal Κiller cells-NK κύτταρα- (ολικά, ενδομητριακά), η λειτουργικότητά τους), καθώς και η εμβρυοτοξικότητα που δημιουργείται στη γυναίκα (βλέπε Link http://fertility-biocenter.com/el/diagnostic-tests/reproductive-medicine).

Μετά διαγνωστική προσέγγιση στους παραπάνω δείκτες το Κέντρο μας είναι το μοναδικό που παρέχει στοχευμένη ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ εξασφαλίζοντας την ομαλή πορεία της κύησης σ` όλη τη διάρκεια του πρώτο τρίμηνο της και την αποφύγει μιας παλίνδρομης ή αποβολής όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Μία άλλη παράμετρος των  καθ’έξιν αποβολών είναι και η θρομβοφιλία, όπου μοριακά θα πρέπει να ελέγχονται και να δίνεται βαρύτητα σε 6 μεταλλάξεις. Το κέντρο μας ανιχνεύει και τον δείκτη PLA για προσδιοριστεί η θεραπευτική αγωγή που θα πρέπει να ακολουθήσει πριν ή κατά την διάρκεια της κύησης με salospir ή ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους ή συνδυασμό και των δυο.

Το Κέντρο μας, επίσης παρέχει και στοχευμένη διαγνωστική προσέγγιση στο θέμα της ιστοσυμβατότητας ή των αντιπατρικών αντισωμάτων με την μοναδική εξέταση αίματος (blocking factors), που ξεκαθαρίζει διαγνωστικά και τα δύο θέματα. Εάν είναι θετικό το αποτέλεσμα, τότε  το ζευγάρι λαμβάνει θεραπεία με IVIg μια φορά που διαρκεί από 6 μήνες έως 1 χρόνο, και όχι εμβόλια τα οποία επίσημα έχουν καταργηθεί από το FDA  των ΗΠΑ., ως αναποτελεσματικά. (Βλέπε λινκ (http://fertility-biocenter.com/el/the-break-down-of-the-myth-of-vaccines-on-antipaternal-antibodies-in-infertility-and-rsas-new-scientific-data-1500)

Συμπερασματικά, η προσέγγιση όλων των παραπάνω παραγόντων τόσο σε διαγνωστικό όσο και σε ρυθμιστικό θεραπευτικό επίπεδο έχουν προσφέρει επιτυχημένες εγκυμοσύνες σε ζευγάρια που έχουν επισκεφτεί το κέντρο μας και έχουν ακολουθήσει πλήρως τα πρωτόκολλα μας.  Τα αποτελέσματά του κέντρου μας ειδικά στις καθ’εξιν αποβολές έχουν στατιστικά ξεπεράσει το 80%, και μπορούν να  τα ζευγάρια πλέον να βοηθηθούν να τεκνοποιήσουν ώστε να μην υποβάλλονται σε άσκοπες εξετάσεις, περιττά έξοδα, θεραπείες χωρίς αποτελέσματα και να επαναλαμβάνεται η ίδια ταλαιπωρία.

Author Info

Biocenter

No Comments

Comments are closed.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας


Submit
Μοιραστείτε με τους φίλους σας


Submit