FertilityArtwork(large)

Περιστατικό υπογονιμότητας με επιτυχημένη εγκυμοσύνη σε 39χρονη χωρίς εξωσωματική με στοχευμένη καταστολή της λειτουργικότητας των ΝΚ κυττάρων

Σήμερα, υπάρχει πληθώρα από στατιστικές αναλύσεις παγκοσμίως σε ποσοστό πάνω από  ζευγάρια 10% που είναι υπογόνιμα. Μερικές φορές δεν αποδεικνύεται η υπογονιμότητα και τα ζευγάρια καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση (Nelson and Lawlor 2011). Περίπου στο 3% στις αναπτυγμένες χώρες φτάνει το ποσοστό τεκνοποίησης με υποβοηθούμενες αναπαραγωγικές διαδικασίες (assisted reproductive techonologies ARTs) (Gosden et al., 2003). Ο πιο πολλές γυναίκες γύρω στα 40 τους αναζητούν λύσεις με υποβοηθούμενες αναπαραγωγικές διαδικασίες και συγκεκριμένα εξωσωματικές.

Στην περίπτωσή μας, 39χρονη προσπαθούσε εντατικά να μείνει έγκυος χωρίς επιτυχία. Το κέντρο μας ανέλαβε να διερευνήσει το σπέρμα του άνδρα για να αποκλείσει το ενδεχόμενο της υπογονιμότητας του. Οι εξετάσεις του σπέρματος περιλάμβαναν πλήρες σπερμοδιάγραμμα και  τον δείκτη κατακερματισμού του DNA του σπέρματος όπου ήταν φυσιολογικές.

Οι παράμετροι που ελέγχθηκαν στην γυναίκα ήταν το ενδομήτριο, η μήτρα και ο αριθμός των πρωτογενών ωοθυλακίων την τρίτη μέρα του κύκλου. Μετά μετρήθηκαν λεπτομερώς όλες οι ορμόνες (LH, FSH, PRL, E2, TESTO, DHEA-S, SHBG, AMH), τα αντισώματα έναντι του θυρεοειδή αδένα anti-TPO  και anti-TG.  Όλα τα αποτελέσματα ήταν φυσιολογικά. Έπειτα ακολούθησε ο ανοσολογικός έλεγχος που περιλάμβανε τον πληθυσμό των ΝΚ κυττάρων, την λειτουργικότητα των ΝΚ κυττάρων, τα αντιπυρηνικά αντισώματα, την εμβρυοτοξικότητα (ΕΤΑ), και τα 21 αντισώματα έναντι των φωσφολιπιδίων.  Όλοι οι δείκτες ήταν φυσιολογικοί εκτός από την λειτουργικότητα των ΝΚ που ήταν 15%, ενώ η φυσιολογική τιμή πρέπει να είναι κάτω από 10% όπως αξιολογήθηκε με κλινικές μελέτες  Για την ρύθμιση της λειτουργίας των ΝΚ κυττάρων χορηγήθηκε στοχευμένη δόση σογιέλαιου ανά 7 εβδομάδες, της οποίας η δράση και η διάρκειά της έχει αποδειχθεί σε στοχευμένες μελέτες. Μετά από 2 δόσεις η γυναίκα έμεινε έγκυος και έγινε άλλη μια ενδοφλέβια δόση μετά το τεστ κυήσεως ώστε  να ξεπεραστεί ο κίνδυνος αποβολής του πρώτου τριμήνου από τα ενδομητριακά ΝΚ κύτταρα που αναγνωρίζουν και επιτίθενται στο  έμβρυο ως ξένο σώμα.

Η κατάσταση αυτή είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρων για ζευγάρια με υπογονιμότητα που εμφανίζουν αυξημένα ΝΚ κύτταρα ή την κυτταροτοξική δράση των ΝΚ κυττάρων όπου ο δείκτης αυτός μας βοηθάει στη διάγνωση του προβλήματος κατά 70% και αργότερα στην επίλυση του προβλήματος στην αναπαραγωγική διαδικασία με την διατήρηση της κύησης στο πρώτο τρίμηνο. (Matsubayashi H et al. 2005).Η καταστολή στην κυτταροτοξική δράση των ΝΚ κυττάρων γίνεται με ένα σημαντικό μηχανισμό που δεν έχει κατανοηθεί ακόμα επιστημονικά (Roussev et al. 2004). Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το σογιέλαιο καταστέλλει την δράση και τον αριθμός των ΝΚ κυττάρων, όμως πρέπει να γίνεται σύμφωνα με εξειδικευμένο επιστημονικό επιτελείο για την διάγνωση και τη θεραπεία αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι ΑΝΤΙΘΕΤΟ από το προσδοκόμενο και να παραμένει η υπογονιμότητα (Granato D. et al. 2000, Mayer K. et al. 2003). ΟΙ δείκτες των ΝΚ κυττάρων είναι σημαντικός διαγνωστικός παράγοντας στην αναπαραγωγική ιατρική, για την υπογονιμότητα,τις αποβολές, και για τις αποτυχημένες εξωσωματικές (Sikora J et al. 2011, Kwak-Kim J and Gilman-Sachs A. 2008, McGrath E et al. 2009).

Βιβλιογραφία

Nelson SM, Lawlor DA. Predicting live birth, preterm delivery, and low birth weight in infants born from in vitro fertilisation: a prospective study of 144,018 treatment cycles PLoS Med. 2011;8:1-10.

Gosden R, Trasler J, Lucifero D, Faddy M. Rare congenital disorders, imprinted genes, and assisted reproductive technology. Lancet 2003;361:1975–1977.

Smajdor A. The ethics of IVF over 40.Maturitas 2011;69:37-40. Int J Androl. 2010;doi: 10.1111/j.1365-2605.2010.01129.x. [Epub ahead of print].

Matsubayashi H, Shida M, Kondo A, Suzuki T, Sugi T, Izumi S, Hosaka T, Makino T. Preconception peripheral natural killer cell activity as a predictor of pregnancy outcome in patients with unexplained infertility Am J Reprod Immunol 2005;53(3):126-31.

Granato D, Blum S, Rossle C, Le Boucher J, Malnos A, Dutot G. Effects of parenteral lipid emulsions with different fatty acid composition on immune cell functions in vitro J Parenter Enterak Nutr 2000;24:113–118.

Mayer K, Meyer S, Reinholz-Muhly M, Maus U,Merfels M, Lohmeyer J, Grimminger F, Seeger W.Short-time infusion of fish-oil based lipid emulsions, approved for parenteral nutrition, reduces monocyte proinflammatory cytokine generation and adhesive interaction with endothelium in humans J Immunol 2003;171:4837–4843.

Lachapelle MH, Miron P, Hemmings R, Roy DC: Endometrial T, B, and NK cells in patients with recurrent spontaneous abortion J Immunol 1996;156:4027–4034.

Fukui A, Fujii S, Yamaguchi E, Kimura H, Sato S, Saito Y:Natural killer cell subpopulations and cytotoxicity for infertile patients undergoing in vitro fertilization Am J Reprod Immunol 1999;41:413–422.

Coulam CB, Goodman C, Roussev RG, Thomason EJ, Beaman KG:Systemic CD56+ cells can predict pregnancy outcome Am J Reprod Immunol 1995;33:40–46.

Sikora J, Mielczarek-Palacz A, Kondera-Anasz Z Role of natural killer cell activity in the pathogenesis of endometriosis Curr Med Chem 2011;18(2):200-8.

Kwak-Kim J, Gilman-Sachs A. Clinical implication of natural killer cells and reproduction Am J Reprod Immunol 2008;59(5):388-400.

Miko E, Manfai Z, Meggyes M, Barakonyi A, Wilhelm F, Varnagy A, Bodis J, Illes Z, Szekeres-Bartho J, Szereday L. Possible role of natural killer and natural killer T-like cells in implantation failure after IVF Reprod Biomed Online 2010 Dec;21(6):750-6.

McGrath E, Ryan EJ, Lynch L, Golden-Mason L, Mooney E, Eogan M, O’Herlihy C, O’Farrelly C. Changes in endometrial natural killer cell expression of CD94, CD158a and CD158b are associated with infertility Am J Reprod Immunol 2009;61(4):265-76.

 

Author Info

Biocenter

No Comments

Comments are closed.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας


Submit
Μοιραστείτε με τους φίλους σας


Submit